Admiterea 2020

AVIZ

STIMAȚI  ELEVI ADMIȘI LA STUDII ÎN ANUL I,

Vă felicităm pentru rezultatele dvs la Concursul de Admitere-2020 și Vă informăm că în perioada 04-07 august 2020 urmează să vă prezentați în instituție (având câte o copie a buletinului elevului și a unui părinte)  pentru a semna contractele de studii (buget sau contract) conform graficului:

Elevii admiși la studii cu finanțare bugetară:

marți (04.08.2020) sau miercuri (05.08.2020),  de la  830 până la  1630

Elevii admiși la studii cu finanțare prin contract:

joi (06.08.2020) sau vineri (07.08.2020),  de la  830 până la  1630

(contractul de studii – 7900 lei)

Nota bene! Accesul în instituție este condiționat de purtarea obligatorie a măștii de protecție!

03.08.2020                                                                        Comisia de Admitere

Admiterea 2020!

Lista nominală

a candidaților admiși în anul I, 2020-2021

(mai mult…)

Admiterea 2020

Colegiul de Medicină Ungheni

Depunerea dosarului pentru concursul de  Admitere -2020

Ce programe oferă CMU?

 • PFP specialitatea Îngrijirea bolnavilor, calificarea Asistent medical
 • înscrierea se realizează  în baza certificatului de gimnaziu,
 • durată programului – 5 ani,
 • PFP specialitatea Medicină, calificarea Asistent medical
 • înscrierea se realizează  în baza diplomei de bacalaureat, certificatului de liceu, atestatului de studii medii de cultură generală,
 • durată programului – 3 ani,

Când poți depune?

Perioada de depunere a dosarului: 13 iulie – 31 iulie 2020,

de luni până vineri, de la 830 până la 1700

Cum poți depune?

 • Tradițional /în instituție, (vezi  PO-39 – link )
 • Se realizează prin programare: telefon – 023622108

email: admiterecmu2020@gmail.com

 • Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele acte:
  • cererea de înscriere la concurs –  link
  • fișa de înscriere – link
  • certificatul de naştere/buletinul de identitate (copie);
  • actul de studii, în original cu anexa respectivă;
  • 6 fotografii 3×4 cm, color;
  • dovada achitării taxei de înscriere (prevederea nu se aplică pentru copiii rămași fără ocrotire părintească).
  • Alte acte – vezi Regulamentul de admitere  – link
 • Online : Dosarul se depune pe platforma Admitere-2020 aici

Locuri vacante

Colegiul de Medicina Ungheni(str. M.Eminescu, 73, mun. Ungheni) anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de Director Adjunct Instruire practică

Condiţii de participare la concurs

(mai mult…)

Locuri vacante

IP Colegiul de Medicina Ungheni

(str. M.Eminescu, 73, mun. Ungheni)

Anunţă concurs pentru suplinirea locurilor vacante pentru absolveți ai anului I la colegii din țară și elevii claselor a 10-a de liceu:

 • 1 loc cu finanțare bugetară
 • 2 locuri cu achitarea taxei de studii

Notă: înmatricularea se va face prin transfer în anul 2 de studii cu condiția  

          susținerii diferențelor de program.

Depunerea dosarelor începând cu 13 iulie

Telefon de contact: 023622108 / 060596022 – Beșliu Diana, secretar Comisia de admitere