Conferința științifică studențească în IP Colegiul de Medicină Ungheni!

Sincronizarea procesului de formare a specialiștilor medicali cu studii postsecundare la
rigorile învăţământului profesional tehnic european impune o nouă viziune în organizarea
procesului de instruire inclusiv prin formarea și dezvoltarea competenței de cercetare la viitorii
asistenți medicali. Astfel elevii instituției noastre s-au implicat în activitatea de cercetare în
cadrul cercurilor științifice studențești din IP Colegiul de Medicină Ungheni.

(mai mult…)

Colegiul de Medicina Ungheni(str. M.Eminescu, 73, mun. Ungheni) anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante:

  1. Șef secție prntru asigurarea calității

Condiţii de participare la concurs

Candidatul:

  1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  2. are studii superioare universitare;
  3. are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani și deține grad didactic;
  4. la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani;
  5. cunoaște limba română;
  6.  nu are antecedente penale.
(mai mult…)

Cu dragoste pentru doamnele și domnișoarele instituţiei noastre!

În martie renaşte natura, soarele ne mângâie și ne încălzește cu razele
sale. În luna lui Mărţişor marcăm și sărbătoarea celei mai scumpe ființe
– FEMEIA!

(mai mult…)

LAURII  Festivalului-Concurs Republican ,,Floarea omeniei”

A devenit o tradiție ca tinerii instituției noastre –Colegiul de Medicină Ungheni, ghidați de profesoarele de limba și literatura română, an de an, în luna lui făurar să participe la Festivalul-Concurs Republican de creație artistică dedicat operei poetului Grigore Vieru- ,,Floarea omeniei” și an de an să se învrednicească de cele mai frumoase rezultate:

Premiul mare- Roman Popovici, grupa Am.101, secțiunea interpretare cântec;

Locul I- Antoci Octavian, grupa Am.34, secțiunea artă plastică;

Locul III- Budeanu Andreea, Barnaciuc Dana, Ursu Ruslana, grupa Am.14, secțiunea-recital în grup;

Locul III- Botnari Xenia, grupa Am.13, secțiunea- recital individual;

Simpatia juriului- Popovici Laura Dumitrița, grupa Am.11 și Solomon Cristina, grupa Am.24, secțiunea recital individual.

(mai mult…)

Bacalaureat 2024

În atenția Elevilor și Absolvenților

IP Colegiul de Medicină Ungheni

Candidații sesiunii de Bacalaureat 2024 Elevii anului III au posibilitatea de a depune cerere de a participare la sesiune de Bacalaureat 2024 la diriginți.

Candidații restanțieri din sesiunile anterioare 2021, 2022, 2023 care nu au promovat probele de examen din două încercări sau alte motive, au dreptul de a să se înscrie în sesiunea Bacalaureat 2024. Cererile vor fi depuse în decanat.

Termenul limită de depunere a cererilor

15 februarie 2024