Home » Istorie

Istorie

File din istoria IP Colegiul de Medicina Ungheni

În oraşul Ungheni, în spatele aleii de castani, străjuit de măreţii tei de pe strada Eminescu, clocotește  de viață Colegiul de Medicină. Această instituție își desfășoară activitatea aici, în acest oraș mic, dar cu inimă mare, de 27 de ani. Rădăcinile sale, însă, sunt mult mai adânci în solul timpului. Or, a fost înființat  în anul anul 1945, în orașul Bender, cu statut de instituţie de învăţământ medical mediu, similar cu altele de acest gen din RSSM. 

Prima promoţie datează cu anul 1948, din care a făcut parte Eugen Cuniţchi, viitor doctor habilitat în medicină, cunoscut medic ftiziatru. Din promoţia anului 1950 face parte renumitul organizator al Sistemului de Sănătate Publică, Timofei Moşneaga, medic al Poporului din URSS, ministru al Sănătăţii, medic-şef al Spitalului Republican, deputat în Parlamentul Unional, conferenţiar universitar. Absolvent al anului 1956 este academicianul Gheorghe Ghidirim, iscusitul chirurg, distins om de ştiinţă şi cultură, ex-ministru al Sănătăţii, savant cu renume mondial. Alt chirurg de vază din Republica Moldova, absolvent al Şcolii Medicale din Bender, este Romeo Şcerbina, conferenţiar universitar, care a activat şi ca profesor la Alma Mater după absolvirea Institutului de Medicină. În anul 1965 această instituţie a absolvit-o şi Tudor Gheorghiţă, doctor habilitat, profesor universitar, medic microbiolog. Dintre absolvenţii Şcolii medicale din oraşul Bender fac parte cunoscuţii specialişti în stomatologie, conferenţiarii: Pavel Gnatiuc, Victor Banuh, Nicolae Chele, Sergiu Ciobanu, devenit de curând doctor habilitat în ştiinţe medicale. 

În 1992 Școala de medicină din or.Bender a fost reorganizată în Colegiul de medicină din or.Bender (Hotărârea Guvernului nr.440 din 25.06.1992).

La 16 octombrie 1992, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova,  urmare a conflictului de pe Nistru,  deoarece administratia locala nu asigura securitatea elevilor si cadrelor didactice, Colegiul de medicină din or.Bender a fost evacuat  în oraşul Ungheni,. Atunci s-au refugiat în oraşul de pe malul Prutului peste 800 de elevi şi 13 profesori, în frunte cu directorul Victor Melnic, medic chirurg.  Colegiul a fost dislocat în localul fostei şcoli ruse nr. 10, decizia respectivă fiind contestată însă de sute de ungheneni, în majoritate vorbitori de limbă rusă, care au organizat numeroase acţiuni de protest. 

În cele din urmă, spiritele s-au liniştit. Școala rusă a eliberat spațiul, dar în urma lor a rămas un haus de nedescris: geamuri sparte, mobilierul rămas – total distrus, chiar și tablele au fost smulse de pe pereți. Dar nou – veniți nu au cedat condițiilor nefaste și instituția și-a început activitatea. În scurt timp, cu aportul Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Sănătăţii, Primăriei oraşului Ungheni şi primarului Vasile Para, Prefecturii Judeţului Iaşi, Romania, s-a efectuat o reparaţie cosmetică a clădirii, cabinetele şi laboratoarele au fost dotate cu mobilierul şi materiale didactice necesare, fiind posibilă înmatricularea la învăţătură în instituţia nou – creată a peste 850 de studenţi.

Despre încercările grele la care a fost supus în aceea perioadă colegiul evacuat își amintesc cu durere în suflet profesorii acelor timpuri, veniți din Bender: Melnic Victor, director, Bolocan Dumitru, director adj.educație, Ambrosie Anatolie, director adjunct didactic, Bragarenco Eufrosinia, director adjunct clinic, Bîlici Gheorghe, profesor de limba română, Preşedintele Comitetului Sindical, Pascari Paulina, profesoară de limba română, Popescu Ion, profesor de anatomie, Bocancea Ion, profesor de fizică,  posturile vacante de profesori au fost suplinite prin concurs de cadre experimentate din oraşul Ungheni: Oboroc Valentina, profesoara de limba franceză, Oboroc Arcadie, profesor de fizică, Crijaveţchi Maria, profesoara de chimie, Oţel Constantin, profesor de educaţia fizică, regretatul Goian Eugen, profesor de informatică etc. În acelaşi an, din Bender, au venit şi cei doi profesori care au activat în Colegiu foarte mulți ani: Eleonora Cotelea, fost director adjunct didactic şi Vitalie Hăbăşescu, profesor de istorie. 

Timp de 16 ani, colegiul a purtat titulatura „evacuat din Bender”, după care, la 6 iunie 2008, obţine statut de funcționare  „Colegiul de medicină din or.Ungheni”.   

La 9 decembrie 2004, prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei nr.9.6.5, instituția a fost acreditată cu specialitatea 1701 Medicină Generală,  învăţământ cu frecvenţa de zi şi calificarea Asistenţă Medicală.

Timp de 22 ani, funcția de director a fot exercitată de domnul Valeriu Jardan, medic neurolog, categoria superioară, grad didactic I, grad managerial II, semnatar al Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova, care pe parcursul anilor a reușit să instituie tradiții frumoase, respectate până în prezent.

Începând cu 2015 instituția este condusă de doamna Valentina Țîțu, medic igienist-epidimiolog, grad didactic I, grad managerial II.

În 2017 instituția a sărbătorit 25 ani de activitate, deja în oraşul de pe malul Prutului. Pe parcursul acestor ani Colegiul de Medicină Ungheni a pregătit 3500 cadre medicale, care s-au încadrat și afirmat excelent în diverse instituții medico-sanitare publice promovând imaginea, tradițiile și prestigiul profesiei de asistent medical.

Realizările şi reuşitele instituţiei se datorează  muncii, devotamentului şi perseverenţei profesorilor care au activat: Login Vera, terapeut, Granciuc Lilia, terapeut, Lungu Tatiana şi Mihai, profesori de anatomie, Todorov Raisa, pediatru, Gurduială Larisa, pediatru, Spînu Ion, profesor de reanimatologie, Bogdanaş Daniela, profesor de farmacologie, Basamalerca Lilia, terapeut, Șchirca Eugenia profesor de pediatrie, Popescu Iulia, profesor de biochimie, Marcu Elena, profesor de boli infecțioase, Ala Radu, profesor de chirurgie și oftalmologie și cei care continuă să activeze: Spînu Ana, profesoară de Bazele științei nursing, Guriev Galina, profesoară de pediatrie, Faigher Larisa, profesoară de pediatrie, Ţîţu Valentina, profesoară de igienă și microbiologie, Bodrug Aurelia, profesoară de terapie, Godovanciuc Lilia, profesoară de obstetrică și ginecologie, Babii Victoria, profesoară de anatomie etc. 

Un aport deosebit în dezvoltarea și prosperarea instituției, au avut și o au cu siguranță cadrele didactice, care cu dăruire, profesionalism și abnegație s-au dedicat formării cadrelor medicale: Stepanchevici Valentina, profesoară de biologie, Be ;liu Diana, profesoar de limba română, Pancu Aurica, profesoară de boli infecțioase, Darii Gheorghe, profesor de geografie, Podgurschi Oleg, profesor de informatică, Scoropad Rodica, profesoară de comunicare și psihologie medicală, Baran Rodica, profesoarăr de chimie și biologie, Raiscaia Tatiana, profesor de farmacologie, Hușanu Marina, profesor de limba română, Cibotaru Ludmila, profesor de matematică, Manolii Boris, profesor de limba franceză etc.

Activitatea acestei instituţii medicale ar fi fost imposibilă fără aportul medicilor din Spitalul Raional Ungheni, care, deşi foarte ocupaţi, nu au refuzat să citească ore când Colegiul nu se descurca cu profesorii angajaţi. Acceptă și în prezent, lucru pentru care administrația instituţiei le este foarte recunoscătoare. Printre medicii care au împărtăşit cu viitorii asistenți medicali din cunoștințele şi experienţa lor au fost: Rotaru Maria, obstretician, Gaţcan Ştefan , obstetrician, Coşpormac Vera, terapeut, Popov   Ilie , chirurg, Moraru Nicolae, ginecolog, Natraşevscaia Ana, obstetrician, Crăciun Alexandru, profesor de bazele legislaţiei medicale, Harabaru Natalia, chirurg, Levițchi Marin, chirurg, Bulgaru Lucia, terapeut etc.

În prezent, o spunem cu mândrie, în CMU sunt angajați și  activează 10 absolvenți ai colegiului în calitate de profesori: Bruma Natalia, profesor de igienă, Gaibu Adela, profesor de bazele științei nursing, Papuc Maria, medic de familie-profesor, Ganasevici Maia, Langa Ana, Carapcevschi Alina și Lazăr Ludmila  profesori de bazele științei nursing, Tofan Ana, contabil-șef, Budac Doina, profesor de chirurgie,Cîrnaț Ina profesor de igienă și microbilogie. Ei sunt tinerii care ne motivează să continuăm ceea ce facem și, în același timp, să ne dorim să devenim, ca instituție, tot mai performantă și competitivă.

La 17 octombrie 2018, în cadrul ședinței Cabinetului de Miniștri,  Guvernul a aprobat Hotărârea „Cu privire la modificarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 397/2011” despre redenumirea Colegiului de medicină din or.Ungheni în Colegiul de Medicină Ungheni.

La 1 ianuarie 2019 Colegiul de Medicină Ungheni trece la o nouă formă de finanțare și obține un nou statut de funcționare ca instituție publică.

În prezent, instituția oferă 2 programe de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiar: Medicină și Îngrijirea bolnavilor, calificarea Asistent medical,  care corespund niveluluii IV ISCED.

Instituția dispune de un corp profesoral în număr de 37 cadre didactice titulare, bază didactico-metodică modernă, cămin. Printr-un proces educațional de calitate,  centrat pe cel ce învață, cu aplicarea tehnologiilor educaționale și informaționale eficiente, desfășurat într-un mediu relevant pentru instruirea teoretică și practică,  CMU asigură: 

  • formarea asistenților medicali competitivi pe piața muncii și capabili de a investi pe tot parcursul vieții în dezvoltarea sa profesională; 
  • formarea specialiștilor conștienți de propria valoare, care respectă îndatoririle morale în exercitarea profesiei;
  • formarea unui cetățean activ, a unei personalități cu spirit de inițiativă, capabile de a se adapta și integra rapid într-o societate aflată în continuă schimbare.

Drumul parcurs de Colegiul de Medicină Ungheni a fost unul al iniţierii (ca al eroilor de basm ), căci au fost depășite multe  obstacole. A fost complicat, dar prin muncă asiduă, dăruire și implicare a tuturor angajaților , s-au materializat visurile şi aspiraţiile multor tineri.