Home » Specialități

Specialități

Scopul educaţiei ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să gândească

independent şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea comunităţii realizarea supremă a vieţii lor.

Albert Einstein

În prezent, instituția oferă 2 programe de formare profesională tehnică postsecundară:

 • Îngrijirea bolnavilor
 • Medicină

SPECIALITATEA ÎNGRIJIREA BOLNAVILOR

Domeniul de formare profesionalăÎngrijirea bolnavilor și obstetrică
SpecialitateaÎngrijirea bolnavilor
Titlul calificăriiAsistent medical
Nivelul CNC4 CNC RM
Nivel educațional conform ISCED4 ISCED
Condiții de admitereAccesul la studii este în baza Certificatului de studii gimnaziale. Vârsta minimă pentru admiterea la studii 15 ani. Nivelul minim de studii- Certificatul de studii gimnaziale.
Tipul programului de studiiÎnvățământ profesional tehnic postsecundar
Forma de studiiÎnvățământ cu frecvență
Formarea profesională continuăDe specializare
Limba de instruireLimba română
Numărul de credite de studii transferabile alocate180 credite (Acumularea creditelor de studii este realizată prin evaluări succesive a unităților de curs, inclusiv disciplinelor la liberă alegere și a stagiilor de practică, prevăzute în planul de învățământ)
Autoritatea responsabilă de acordarea calificăriiMinisterul Educației și Cercetării al RM
Planul de învățământPlan de învățământ, aprobat Ministerul Educației și Cercetării al RM, nr. 1091 din 01.11.2022;  (elaborat în baza Standardului de Calificare, aprobat prin OMEC nr. 1817 din 18.12.2018)

ASISTENTUL MEDICAL

este specialistul cu studii medicale postsecundare, care deține competenţe profesionale de îngrijiri individualizate, ce cuprind capacităţi de îngrijiri individualizate, orientate spre persoană în plan preventiv, reabilitativ, curativ, paliativ în staţionar şi/sau comunitate, repartizate după responsabilitate autonomă/individuală, delegată/comună şi interdependentă/interdisciplinară.

COMPETENŢE PROFESIONALE GENERALE

 • Aplicarea principiilor de îngrijire în baza criteriilor ce țin de cadrul juridic, economic și ecologic.
 • Colaborarea în mod eficient și comunicarea profesională cu reprezentanții altor profesii din domeniul sănătății. 
 • Autoinstruirea și educația profesională continuă, promovarea imaginii pozitive și a dezvoltării profesiei de asistent medical în contextul socio-profesional.

COMPETENȚELE PROFESIONALE SPECIFICE

 • Identificarea situațiilor de îngrijire și stabilirea în mod independent a asistenței medicale necasare în baza cunoștințelor teoretice și clinice științific argumentate.
 • Planificarea, organizarea și punerea în aplicare a îngrijirilor orientate spre pacient în baza cunoștințelor și competențelor dobândite cu asigurarea calității îngrijirilor, consilierea și sprijinul pacientului și a membrilor familiei lui.
 • Participarea în diagnosticarea medicală și tratament.
 • Selectarea, implementarea și evaluarea îngrijirilor.
 • Inițierea în mod independent a măsurilor imediate pentru menținerea în viață și aplicarea măsurilor în situații de criză sau catastrofă conform Protocoalelor Clinice Naționale

ASISTENTUL MEDICAL

 își asumă responsabilitatea  pentru planificarea și gestionarea îngrijirilor medicale, supravegherea altor lucrări de îngrijire din sistemul sănătății, activând în mod autonom sau delegat în cadrul echipei multidisciplinare cu medici și alte persoane în aplicarea practică a măsurilor de diagnosticare, curative, preventive, reabilitative și paliative.

Absolventul PFP Îngrijirea bolnavului va deține competențe profesionale de îngrijiri individualizate, orientate spre persoană în plan preventiv, reabilitativ, curativ, paliativ în staționar și/sau comunitate, repartizate după responsabilitate autonomă/individuală, delegată/comună și interdependentă/interdisciplinară.

SPECIALITATEA MEDICINĂ

Domeniul de formare profesionalăMedicină
SpecialitateaMedicină
Titlul calificăriiAsistent medical
Nivelul CNC4 CNC RM
Nivel educațional conform ISCED4 ISCED
Condiții de admitereAccesul la studii este în baza Certificatului de studii liceale, Diplomei de bacalaureat, Atestatului de studii medii de cultură generală, Certificatului de studii profesionale secundare (cu durata studiilor 3 ani). Vârsta minimă pentru admiterea la studii 18 ani. Nivelul minim de studii – Certificatul de studii liceale.
Tipul programului de studiiÎnvățământ profesional tehnic postsecundar
Forma de studiiÎnvățământ cu frecvență
Formarea profesională continuăDe specializare
Limba de instruireLimba română
Numărul de credite de studii transferabile alocate180 credite (Acumularea creditelor de studii este realizată prin evaluări succesive a unităților de curs, inclusiv disciplinelor la liberă alegere și a stagiilor de practică, prevăzute în planul de învățământ)
Autoritatea responsabilă de acordarea calificăriiMinisterul Educației și Cercetării al RM
Planul de învățământPlan de învățământ, aprobat Ministerul Educației și Cercetării al RM, nr. 1091 din 01.11.2022;  (elaborat în baza Standardului de Calificare, aprobat prin OMEC nr. 1817 din 18.12.2018)

ASISTENTUL MEDICAL

este specialistul cu studii medicale postsecundare care activează în instituțiile medico-sanitare publice, private și departamentale, acordă serviciide îngrijiri medicale individualizate orientate spre persoană în plan preventiv, reabilitativ, curativ, paliativ, în condiții de staționar, asistență medicală primară și comunitate, repartizate după responsabilitatea autonomă, delegată, interdependentă și interdisciplinară.

COMPETENŢE PROFESIONALE GENERALE

 • Aplicarea principiilor de îngrijire în baza criteriilor ce țin de cadrul juridic, economic și ecologic.
 • Colaborarea în mod eficient și comunicarea profesională cu reprezentanții altor profesii din domeniul sănătății. 
 • Autoinstruirea și educația profesională continuă, promovarea imaginii pozitive și a dezvoltării profesiei de asistent medical în contextul socio-profesional.

COMPETENȚELE PROFESIONALE SPECIFICE

 • Identificarea situațiilor de îngrijire și stabilirea în mod independent a asistenței medicale necasare în baza cunoștințelor teoretice și clinice științific argumentate.
 • Planificarea, organizarea și punerea în aplicare a îngrijirilor orientate spre pacient în baza cunoștințelor și competențelor dobândite cu asigurarea calității îngrijirilor, consilierea și sprijinul pacientului și a membrilor familiei lui.
 • Participarea în diagnosticarea medicală și tratament.
 • Selectarea, implementarea și evaluarea îngrijirilor.
 • Inițierea în mod independent a măsurilor imediate pentru menținerea în viață și aplicarea măsurilor în situații de criză sau catastrofă conform Protocoalelor Clinice Naționale

Absolventul PFP Medicină este responsabil de planificarea, realizarea și evaluarea îngrijirilor medicale acordate pacienților, supravegherea altor lucrători de îngrijire din sistemul sănătății, activând în mod autonom sau delegat în cadrul echipei multidisciplinare cu medici și alte persoane în aplicarea în practică a măsurilor de îngrijire și curative, de diagnosticare, preventive, reabilitative și paliative.