Home » Catedra disciplinelor generale

Catedra disciplinelor generale

Motto: ”Nu există artă mai frumoasă decât arta educației. Pictorul și sculptorul fac doar figuri, fără viață, dar profesorul creează un chip viu, uitându-se la el, se nucură și oamenii, și Dumnezeu

Obiectivul catedrei: Asigurarea calității procesului educațional prin diverse strategii și metode de predare-învățare-evaluare.

Componenţa nominală a catedrei: 

   1. Manolii Boris– şef catedră, profesor de limba franceză, grad didactic II
   2. Stepanchevici Valentina– şef secţie, profesor de biologie, grad didactic I
   3. Cojocari Victoria– metodist, profesor de istorie/ EPS/ grad didactic II
   4. Huşanu Marinaprofesor de limba și lit. română/limba latină, grad didactic I
   5. Darii Gheorghe– profesor de geografie/EPS, grad didactic II
   6. Ciubotaru Ludmila– profesor de matematică, grad didactic II
   7. Rusu Doinașef educație, profesor de limba şi lit. română, grad didactic II
   8. Podgurschi Oleg– profesor de informatică/utilizarea calculatorului, grad didactic II
   9. Rotaru Ina– profesor de educaţie fizică, grad didactic II
   10. Baran Rodica– profesor de chimie/biologie, grad didactic II
   11. Apostu Elena– profesor de limba engleză
   12. Tincu Petru– profesor de fizică/astronomie
   13. Goian Lilia– profesor de matematică,(concediu de maternitate), grad didactic II
   14. Săculțanu Angela– profesor de biologie, grad didactic I
   15. Scutaru Raisa profesor de limba și literatura română
   16. Pleșca Vasile profesor de matematică

  Șef catedră: Manolii Boris