Acasă » Catedra disciplinelor preclinice

Catedra disciplinelor preclinice

Motto:

Educatia este

îmblînzirea unei flăcări,

nu umplerea unui vas”

                                                                                    Socrate

Obiectivul general:

  • Îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ la catedra disciplinelor preclinice din perspectiva managementului calității, ghidarea în carieră.

Componenţa nominală a catedrei:

  1. Ţîţu Valentina – director CMU, profesoară la disciplina bacteriologie,virusologie  și parazitologie medicală,   didactic superior, grad managerial II.                                 
  2. Babii Victoriaşefa catedra, profesoară la disciplina anatomia şi fiziologia   omului,  grad didactic superior.
  3. Spînu Ana –  profesoară la disciplinele  ştiinţei Nursing,  grad didactic superior.
  4. Bruma NataliaȘSC, profesoară la disciplina igiena generală, grad didactic I.
  5. Gaibu Adelaşef secţie, profesoară la disciplinele  ştiinţei Nursing grad didactic II, grad managerial II.                               
  6. Ganasevici Maiaprofesoară la disciplinele  ştiinţei Nursing,  nutriţia.
  7. Langa Anaprofesoară la  disciplinele ştiinţei Nursing şi controlul  maladiilor netrasmisibile.
  8. Cîrnaţ Inaprofesoară la disciplinele bacteriologie,virusologie și parazitologie medicală, igiena generală.
  9. Postica Olgaprofesoară la disciplinele ştiinţei Nursing.

Şef catedră: Victoria Babii