Home » Catedra disciplinelor fundamentale

Catedra disciplinelor fundamentale

Motto:

Educatia este

îmblînzirea unei flăcări,

nu umplerea unui vas”

                                                                                    Socrate

Obiectivul general:

 • Îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ la catedra disciplinelor preclinice din perspectiva managementului calității, ghidarea în carieră.

Componenţa nominală a catedrei:

 1. Ţîţu Valentina – director CMU, profesoară la disciplina bacteriologie,virusologie  și parazitologie medicală, grad didactic superior, grad managerial II.                                 
 2. Babii Victoriaşefă catedră, profesoară la disciplina anatomia şi fiziologia omului, Anatomia omului. grad didactic superior.
 3. Spînu Ana –  profesoară la disciplinele Nursing,  grad didactic superior.
 4. Bruma Natalia profesoară la disciplina igiena generală, grad didactic superior.
 5. Gaibu AdelaDAIE, profesoară la disciplinele Nursing grad didactic I, grad managerial II.                               
 6. Ganasevici Maiaprofesoară la disciplinele Nursing, nutriţia. grad didactic II
 7. Langa AnaȘSC, profesoară la  disciplinele Nursing. grad didactic II
 8. Cîrnaţ Inaprofesoară la disciplina bacteriologie,virusologie  și parazitologie medicală, grad didactic
 9. Stadnic Mariana – profesoară la  disciplinele Anatomia și fiziologia omului, Anatomia omului.
 10. Țurcan Victoria  – profesoară la  disciplinele Nursing
 11. Cazoni Ecaterina – profesoară la  disciplinele:  sociologie medicală  și legislație în sănătate, medicină socială și management.

Şef catedră: Victoria Babii