Home » Procesul de studii

Category Archives: Procesul de studii

Conferința științifică studențească în IP Colegiul de Medicină Ungheni!

Sincronizarea procesului de formare a specialiștilor medicali cu studii postsecundare la
rigorile învăţământului profesional tehnic european impune o nouă viziune în organizarea
procesului de instruire inclusiv prin formarea și dezvoltarea competenței de cercetare la viitorii
asistenți medicali. Astfel elevii instituției noastre s-au implicat în activitatea de cercetare în
cadrul cercurilor științifice studențești din IP Colegiul de Medicină Ungheni.

(mai mult…)

Concursul Vivat Profesia 2023!

În fiecare an, tradițional, elevii grupelor absolvente din IP Colegiul de Medicină Ungheni participă la etapa locală a concursului Vivat Profesia. Inițial (în luna noiembrie) s-a realizat etapa de preselecție, unde s-au implicat  elevii care au media semestrială mai mare de nota 8. La concurs au fost admiși participanții care au manifestat cunoștințe temeinice la disciplinele fundamentale și de specialitate.  În luna decembrie competențele profesionale formate pe durata studiilor au fost apreciate prin intermediul probei teoretice și probei practice.  

(mai mult…)

Promovarea educației de calitate prin prisma dezvoltării competenței de cercetare!

Un proces activ de formare şi dezvoltare a competenţelor de cercetare creează contextul
necesar pentru o educaţie de calitate şi presupune iniţierea elevilor în tehnicile de muncă
intelectuală, cultivarea interesului de cunoaştere, edificarea unei concepţii proprii despre lume şi
viaţă.
În acest context pe 22 noiembrie 2023, 5 eleve ce-și realizează studiile în ÎP Colegiul de
Medicină Ungheni, au participat la Conferința a X-a Națională cu participarea internațională a
elevilor din învățământul profesional tehnic cu genericul ,,Promovarea educației de calitate prin
prizma dezvoltării competenței de cercetare”. Conferința a fost organizată de Centrul de
Excelență în Medicină și Farmacie „R.Pacalo”.

(mai mult…)

Tu poți preveni tuberculoza !

Conștientizarea de catre fiecare persoană despre pericolul tuberculozei și asumarea responsabilității pentru propria sănătăte -sunt aspectele abordate de către voluntarii IP Colegiului de Medicină Ungheni în cadrul Campaniei de informare „ Da! Putem învinge tuberculoza”, realizată în parteneriat cu Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate.

(mai mult…)

Campania de informare Da! Putem învinge tuberculoza!

IP Colegiul de Medicină Ungheni dă start activităților preconizate în cadrul Campaniei de informare „Da! Putem învinge tuberculoza!, demarată la inițiativa Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. În acest context, în incinta CMU, pe 11 octombrie s-a realizat ședința de informare a voluntarilor, unde coordonatorul proiectului la nivel de instituție a reamintit elevilor aspectele principale referitor la tuberculoză pe care trebuie sa le cunoască fiecare dintre noi. A fost stabilit planul activităților preconizate în perioada octombrie-noiembrie 2023.

(mai mult…)