Home » Activitate » Conferința științifică studențească în IP Colegiul de Medicină Ungheni!

Conferința științifică studențească în IP Colegiul de Medicină Ungheni!

Sincronizarea procesului de formare a specialiștilor medicali cu studii postsecundare la
rigorile învăţământului profesional tehnic european impune o nouă viziune în organizarea
procesului de instruire inclusiv prin formarea și dezvoltarea competenței de cercetare la viitorii
asistenți medicali. Astfel elevii instituției noastre s-au implicat în activitatea de cercetare în
cadrul cercurilor științifice studențești din IP Colegiul de Medicină Ungheni.

Pe 15.05.2024 în cadrul Conferinței științifice studențești cu genericul „Educație de
calitate prin prisma dezvoltării competenței de cercetare”, tinerii cercetărori au împărtășit cu
colegii informațiile ample dobândite pe parcursul acestui an de studii, abordând diferite
subiecte.
Conţinutul ştiinţific a cercetărilor realizate, creativitatea în prezentarea a rapoartelor,
concluziile şi caracterul aplicativ al rezultatelor ceretărilor au fost deosebit de importante pentru
dezvoltare profesională a tinerilor cercetători.