Home » Admitere » Locuri Vacante Admiterea 2024

Locuri Vacante Admiterea 2024

IP Colegiul de Medicina Ungheni

(str. M.Eminescu, 73, mun. Ungheni)

Anunţă concurs pentru suplinirea locurilor vacante pentru absolveți ai anului I la colegii din țară și elevii claselor a 10-a de liceu:

  • 1 loc cu finanțare bugetară
  • 5 locuri cu achitarea taxei de studii

Notă: înmatricularea se va face prin transfer în anul 2 de studii cu condiția

          susținerii diferențelor de program.

Depunerea dosarelor începând cu 15 iulie

Telefon de contact: 023622108