LAURII  Festivalului-Concurs Republican ,,Floarea omeniei”

A devenit o tradiție ca tinerii instituției noastre –Colegiul de Medicină Ungheni, ghidați de profesoarele de limba și literatura română, an de an, în luna lui făurar să participe la Festivalul-Concurs Republican de creație artistică dedicat operei poetului Grigore Vieru- ,,Floarea omeniei” și an de an să se învrednicească de cele mai frumoase rezultate:

Premiul mare- Roman Popovici, grupa Am.101, secțiunea interpretare cântec;

Locul I- Antoci Octavian, grupa Am.34, secțiunea artă plastică;

Locul III- Budeanu Andreea, Barnaciuc Dana, Ursu Ruslana, grupa Am.14, secțiunea-recital în grup;

Locul III- Botnari Xenia, grupa Am.13, secțiunea- recital individual;

Simpatia juriului- Popovici Laura Dumitrița, grupa Am.11 și Solomon Cristina, grupa Am.24, secțiunea recital individual.

(mai mult…)

Bacalaureat 2024

În atenția Elevilor și Absolvenților

IP Colegiul de Medicină Ungheni

Candidații sesiunii de Bacalaureat 2024 Elevii anului III au posibilitatea de a depune cerere de a participare la sesiune de Bacalaureat 2024 la diriginți.

Candidații restanțieri din sesiunile anterioare 2021, 2022, 2023 care nu au promovat probele de examen din două încercări sau alte motive, au dreptul de a să se înscrie în sesiunea Bacalaureat 2024. Cererile vor fi depuse în decanat.

Termenul limită de depunere a cererilor

15 februarie 2024

Sărbătorile de iarnă au venit!

În IP CMU sărbătorile de iarnă au venit!
Le-am întâmpinat cum se cuvine! Am deschis uşa larg-larg şi am
lăsat spiritul lor să dea năvală în instituție!
Ne-am deschis inimile şi am lăsat bucuria şi colindele să ne pătrundă în suflet!
Da ! Să vină sărbătorile! Și să ne pară bine!

(mai mult…)

Concursul Vivat Profesia 2023!

În fiecare an, tradițional, elevii grupelor absolvente din IP Colegiul de Medicină Ungheni participă la etapa locală a concursului Vivat Profesia. Inițial (în luna noiembrie) s-a realizat etapa de preselecție, unde s-au implicat  elevii care au media semestrială mai mare de nota 8. La concurs au fost admiși participanții care au manifestat cunoștințe temeinice la disciplinele fundamentale și de specialitate.  În luna decembrie competențele profesionale formate pe durata studiilor au fost apreciate prin intermediul probei teoretice și probei practice.  

(mai mult…)

Promovarea educației de calitate prin prisma dezvoltării competenței de cercetare!

Un proces activ de formare şi dezvoltare a competenţelor de cercetare creează contextul
necesar pentru o educaţie de calitate şi presupune iniţierea elevilor în tehnicile de muncă
intelectuală, cultivarea interesului de cunoaştere, edificarea unei concepţii proprii despre lume şi
viaţă.
În acest context pe 22 noiembrie 2023, 5 eleve ce-și realizează studiile în ÎP Colegiul de
Medicină Ungheni, au participat la Conferința a X-a Națională cu participarea internațională a
elevilor din învățământul profesional tehnic cu genericul ,,Promovarea educației de calitate prin
prizma dezvoltării competenței de cercetare”. Conferința a fost organizată de Centrul de
Excelență în Medicină și Farmacie „R.Pacalo”.

(mai mult…)