Identificarea şi prezentarea ideii de afaceri

Pentru că competențele antreprenoriale și spiritul de inițiativă, alături de alte opt
competențe-cheie fac parte din sistemul de finalități educaționale vizate de Codul
Educației al Republicii Moldova dar și pentru că modalitățile de realizare a
învățării antreprenoriale sunt diverse, elevii grupei Am.101 au participat la cursul
de antreprenoriat ”Identificarea şi prezentarea ideii de afaceri”, organizat de Adela
Enache în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Filiala Ungheni și
Consiliul Raional Ungheni!

(mai mult…)

Bună seara, Iubire

În IP CMU se iubește în stilul dulce românesc!
Dragobete, divinitate mitologică, zeul dragostei numit și Năvalnicul sau
Logodnicul Păsărilor- fecior chipeș și puternic, ne-a adus iubirea în instituție și în
suflet!

(mai mult…)

Locuri vacante !!!

IP Colegiul de Medicină Ungheni dispune de locuri vacante:

1. Profesor Chirurgie cu nursing specific

2. Profesor Boli interne

3. Profesor Oftalmologie cu nursing specific

4. Profesor Pediatrie cu nursing specific

5. Profesor Dermatovenerologie cu nursing specific

6. Profesor Obstetrică și Ginecologie cu nursing specific

7. Profesor Neurologie, Sănătate mintală și Narcologie cu nursing specific

8. Profesor de Matematică

Pentru detalii puteți apela la următoarele numere de telefon- 0236 22108, 062163102

Colegiul de Medicina Ungheni(str. M.Eminescu, 73, mun. Ungheni) anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de Şef secţie studii:

Condiţii de participare la concurs

Candidatul:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. are studii superioare universitare;
 3. are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani și deține grad didactic;
 4. la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 5. cunoaște limba română;
 6.  nu are antecedente penale.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs

 1. cererea de participare la concurs (conform modelului)
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii
 4. copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum Vitae de model Europass;
 6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
 7. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;.(cazierul juridic poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător).

Candidaţii depun documentele personal la Secţia resurse umane a Colegiului de Medicină Ungheni, et. 2.

Termen de depunere a dosarului 6 februarie 2023

Mai multe detalii la nr. de telefon: anticamera – 0236 2-21-08; mobil – 062163102

Vivat Profesia !!!

În ultimele zile de toamnă, elevii grupelor absolvente din IP Colegiul de Medicină Ungheni s-au implicat activ în cadrul concursului Vivat profesia, pentru a se determina cei care dețin competențe deosebite, specifice profesiei de Asistent medical.

(mai mult…)