ADMITEREA 2024

Locuri Vacante Admiterea 2024

IP Colegiul de Medicina Ungheni

(str. M.Eminescu, 73, mun. Ungheni)

Anunţă concurs pentru suplinirea locurilor vacante pentru absolveți ai anului I la colegii din țară și elevii claselor a 10-a de liceu:

  • 1 loc cu finanțare bugetară
  • 5 locuri cu achitarea taxei de studii

Notă: înmatricularea se va face prin transfer în anul 2 de studii cu condiția

          susținerii diferențelor de program.

Depunerea dosarelor începând cu 15 iulie

Telefon de contact: 023622108

Conferința științifică studențească în IP Colegiul de Medicină Ungheni!

Sincronizarea procesului de formare a specialiștilor medicali cu studii postsecundare la
rigorile învăţământului profesional tehnic european impune o nouă viziune în organizarea
procesului de instruire inclusiv prin formarea și dezvoltarea competenței de cercetare la viitorii
asistenți medicali. Astfel elevii instituției noastre s-au implicat în activitatea de cercetare în
cadrul cercurilor științifice studențești din IP Colegiul de Medicină Ungheni.

(mai mult…)

Colegiul de Medicina Ungheni(str. M.Eminescu, 73, mun. Ungheni) anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante:

  1. Șef secție prntru asigurarea calității

Condiţii de participare la concurs

Candidatul:

  1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  2. are studii superioare universitare;
  3. are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani și deține grad didactic;
  4. la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani;
  5. cunoaște limba română;
  6.  nu are antecedente penale.
(mai mult…)

Cu dragoste pentru doamnele și domnișoarele instituţiei noastre!

În martie renaşte natura, soarele ne mângâie și ne încălzește cu razele
sale. În luna lui Mărţişor marcăm și sărbătoarea celei mai scumpe ființe
– FEMEIA!

(mai mult…)