Acasă » Admitere (Pagina 2)

Categoria Admitere

Admiterea – 2022

Colegiul de Medicină Ungheni

Depunerea dosarului pentru concursul de  Admitere -2022

Ce programe oferă CMU?

 • PFP specialitatea Îngrijirea bolnavilor, calificarea Asistent medical
 • înscrierea se realizează  în baza certificatului de gimnaziu,
 • durată programului – 5 ani,
 • PFP specialitatea Medicină, calificarea Asistent medical
 • înscrierea se realizează  în baza diplomei de bacalaureat, certificatului de liceu, atestatului de studii medii de cultură generală,
 • durată programului – 3 ani,

Când poți depune?

Perioada de depunere a dosarului: 18 iulie – 06 august 2021,

 • Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele acte:
  • actul de studii, în original cu anexa respectivă;
  • cererea de înscriere la concurs
  • fișa de înscriere
  • certificatul de naştere/buletinul de identitate (copie);
  • buletinul de identitate a unui părinte (copie)
  • 6 fotografii 3×4 cm, color;
  • dovada achitării taxei de înscriere (prevederea nu se aplică pentru copiii rămași fără ocrotire părintească).
  • Alte acte – vezi Regulamentul de admitere

Admiterea 2022 – Locuri vacante

IP Colegiul de Medicina Ungheni

(str. M.Eminescu, 73, mun. Ungheni)

Anunţă concurs pentru suplinirea locurilor vacante pentru absolveți ai anului I la colegii din țară și elevii claselor a 10-a de liceu:

 • 3 locuri cu achitarea taxei de studii

Notă: înmatricularea se va face prin transfer în anul 2 de studii cu condiția  

          susținerii diferențelor de program.

Telefon de contact: 023622108 

AVIZ Inceputul anului de studii 2021-2022

Stimați elevi

înmatriculați la studii!

Vă informăm că lecțiile încep la 1 septembrie, ora 800.

Vă rugăm respectuos să aveți:

 • 2 halate albe
 • bonetă
 • echipament sportiv
 • rechizite școlare

Vă așteptăm cu drag, Comisia de admitere!

Orarul sunetelor

Orarul sunetelor

sem I, anul de studii 2021-2022

(mai mult…)

Admiterea 2021 TUR 2

Lista nominală

a candidaților admiși în anul I, 2020-2021 (TUR II de admitere)

(mai mult…)