Acasă » Admitere » Admiterea 2020

Admiterea 2020

Colegiul de Medicină Ungheni

Depunerea dosarului pentru concursul de  Admitere -2020

Ce programe oferă CMU?

 • PFP specialitatea Îngrijirea bolnavilor, calificarea Asistent medical
 • înscrierea se realizează  în baza certificatului de gimnaziu,
 • durată programului – 5 ani,
 • PFP specialitatea Medicină, calificarea Asistent medical
 • înscrierea se realizează  în baza diplomei de bacalaureat, certificatului de liceu, atestatului de studii medii de cultură generală,
 • durată programului – 3 ani,

Când poți depune?

Perioada de depunere a dosarului: 13 iulie – 31 iulie 2020,

de luni până vineri, de la 830 până la 1700

Cum poți depune?

 • Tradițional /în instituție, (vezi  PO-39 – link )
 • Se realizează prin programare: telefon – 023622108

email: admiterecmu2020@gmail.com

 • Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele acte:
  • cererea de înscriere la concurs –  link
  • fișa de înscriere – link
  • certificatul de naştere/buletinul de identitate (copie);
  • actul de studii, în original cu anexa respectivă;
  • 6 fotografii 3×4 cm, color;
  • dovada achitării taxei de înscriere (prevederea nu se aplică pentru copiii rămași fără ocrotire părintească).
  • Alte acte – vezi Regulamentul de admitere  – link
 • Online : Dosarul se depune pe platforma Admitere-2020 aici