Acasă » Locuri vacante » ANUNT

ANUNT

Colegiul de Medicina Ungheni(str. M.Eminescu, 73, mun. Ungheni) anunţă concurs pentru suplinirea urmatoarelor funcţii vacante

 1. Şef secţie pentru asigurarea calităţii – 0,5 unitate;
 2. Şef secţie studii – 0,75 unităţi;
 3. Şef secţie educaţie – 1 unitate;

 

Condiţii de participare la concurs

Candidatul:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. b) are studii superioare universitare;
 3. c) are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani și deține grad didactic;
  d) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 4. e) cunoaște limba română;
  f) nu are antecedente penale.

 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs

 1. cererea de participare la concurs (conform modelului)
 2. b) copia actului de identitate;
  c) copia/copiile actului/actelor de studii;
  d) copia carnetului de muncă;
  e) Curriculum Vitae de model Europass;
  f) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
 3. g) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;.(cazierul juridic poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător).

Candidaţii depun documentele personal la Secţia resurse umane a Colegiului de Medicină Ungheni, et. 2

 

 

Prelungirea termenului – până la data de 04 mai 2018 pentru depunerea dosarelor de participare la concurs

 

Telefon de contact: 0236 2-21-08

 


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

+ 71 = 80