Acasă » Locuri vacante

Categoria Locuri vacante

Cu privire la organizarea concursurilor pentru ocuparea funcției de director a Colegiilor de Medicină

(mai mult…)

Locuri vacante.

Colegiul de Medicina Ungheni(str. M.Eminescu, 73, mun. Ungheni) anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de DIRECTOR ADJUNCT INSTRUIRE și EDUCAȚIE

Condiţii de participare la concurs

Candidatul:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. are studii superioare universitare;
 3. are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani și deține grad didactic;
 4. la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 5. cunoaște limba română;
 6.  nu are antecedente penale.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs

 1. cererea de participare la concurs (conform modelului)
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii
 4. copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum Vitae de model Europass;
 6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
 7. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;.(cazierul juridic poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător).

Candidaţii depun documentele personal la Secţia resurse umane a Colegiului de Medicină Ungheni, et. 2.

Termen de depunere a dosarului 20 iulie 2020

Mai multe detalii la nr. de telefon: anticamera – 0236 2-21-08; mobil – 062163102

Rezultatele concursului de angajare.

Se desemnează ân funcția de director adjunct instruire practică, începând cu data de 01 septembrie 2020, doamna Pancu A., învingătoare a concursului pentru ocuparea funcției de conducere.

Locuri vacante

Colegiul de Medicină Ungheni (or.Ungheni str.M.Eminescu 73)

Anunță loc vacant de Metodist – 1 unitate.

Locuri vacante !

Colegiul de Medicină Ungheni (or.Ungheni str.M.Eminescu 73)

Anunță loc vacant de Jurisconsult– 0.5 unitate.