Acasă » Admitere

Categoria Admitere

Admiterea 2020

AVIZ

STIMAȚI  ELEVI ADMIȘI LA STUDII ÎN ANUL I,

Vă felicităm pentru rezultatele dvs la Concursul de Admitere-2020 și Vă informăm că în perioada 04-07 august 2020 urmează să vă prezentați în instituție (având câte o copie a buletinului elevului și a unui părinte)  pentru a semna contractele de studii (buget sau contract) conform graficului:

Elevii admiși la studii cu finanțare bugetară:

marți (04.08.2020) sau miercuri (05.08.2020),  de la  830 până la  1630

Elevii admiși la studii cu finanțare prin contract:

joi (06.08.2020) sau vineri (07.08.2020),  de la  830 până la  1630

(contractul de studii – 7900 lei)

Nota bene! Accesul în instituție este condiționat de purtarea obligatorie a măștii de protecție!

03.08.2020                                                                        Comisia de Admitere

Admiterea 2020!

Lista nominală

a candidaților admiși în anul I, 2020-2021

(mai mult…)

Admiterea 2020

Colegiul de Medicină Ungheni

Depunerea dosarului pentru concursul de  Admitere -2020

Ce programe oferă CMU?

 • PFP specialitatea Îngrijirea bolnavilor, calificarea Asistent medical
 • înscrierea se realizează  în baza certificatului de gimnaziu,
 • durată programului – 5 ani,
 • PFP specialitatea Medicină, calificarea Asistent medical
 • înscrierea se realizează  în baza diplomei de bacalaureat, certificatului de liceu, atestatului de studii medii de cultură generală,
 • durată programului – 3 ani,

Când poți depune?

Perioada de depunere a dosarului: 13 iulie – 31 iulie 2020,

de luni până vineri, de la 830 până la 1700

Cum poți depune?

 • Tradițional /în instituție, (vezi  PO-39 – link )
 • Se realizează prin programare: telefon – 023622108

email: admiterecmu2020@gmail.com

 • Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele acte:
  • cererea de înscriere la concurs –  link
  • fișa de înscriere – link
  • certificatul de naştere/buletinul de identitate (copie);
  • actul de studii, în original cu anexa respectivă;
  • 6 fotografii 3×4 cm, color;
  • dovada achitării taxei de înscriere (prevederea nu se aplică pentru copiii rămași fără ocrotire părintească).
  • Alte acte – vezi Regulamentul de admitere  – link
 • Online : Dosarul se depune pe platforma Admitere-2020 aici

Locuri vacante

IP Colegiul de Medicina Ungheni

(str. M.Eminescu, 73, mun. Ungheni)

Anunţă concurs pentru suplinirea locurilor vacante pentru absolveți ai anului I la colegii din țară și elevii claselor a 10-a de liceu:

 • 1 loc cu finanțare bugetară
 • 2 locuri cu achitarea taxei de studii

Notă: înmatricularea se va face prin transfer în anul 2 de studii cu condiția  

          susținerii diferențelor de program.

Depunerea dosarelor începând cu 13 iulie

Telefon de contact: 023622108 / 060596022 – Beșliu Diana, secretar Comisia de admitere

Admiterea 2020 Dosar

Depunerea dosarelor începând cu 13 iulie 2020

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele acte oficiale:

(mai mult…)